Šel Magnuson

Rođen 1945. u Karlskogi u Švedskoj. Posle vojske, 1965. godine, počeo je studije na Univerzitetu u Upsali.  Završio je slavistiku (ruski, srpsko-hrvatski), istoriju religija i sociologiju (diplome stekao 1967. i 1974). Doktorske studije na Istočnoevropskim studijama i sociologiji. Između 1967. i 1970.  boravio skoro tri godine u Beogradu i Skoplju, studirajući srpsko-hrvatski, makedonski, jugoslovensku književnost i kulturnu istoriju. Živeo godinu dana u Beogradu (1974-1975) kao postdiplomski student sociologije, radeći na tezi o sekularizaciji u jugoslovenskom društvu, boravio je i u Zagrebu, Ljubljani i Sarajevu. Zbog bolesti je morao odustati od tog projekta, a doktorirao je 1986. iz sociologije o Jugoslovenima u Švedskoj. Boravio je tri meseca u Minhenu 1989. godine (Südostinstitut) na istraživačkom radu (DAAD, Deutsche Akademishce Austauschdienst).

Predavao je srpsko-hrvatski na Katedri za slavsitiku u Upsali (1972); radio kao asistent u Centru za istočnoevropske studije (1972-1974). Bio je istraživački asitent na katedri za sociologiju 1975-1986 a Asistent Profesor u Centru za istočnoevropske studije (1986-1992). Direktor studija 1993-1994. A 1994-1997 gostujući istraživač na universitetu u Stokholmu (Centar za migraciju i etničke odnose). Prešao je u Centar za etničke odnose 1997, a od 1999.  bio aktivan u programu za proučavanje holokajusta i genocida.

Prevodi na švedski

Vasko Popa: Mala kutija. Den lilla asken,BLM 1971:1.

Vasko Popa: Vučja so (izbor) Vargsalt (urval) Jakobs stege, 1980.

Vasko Popa: Vučja so. Vargsalt, Ordström, 1981.

Vasko Popa – Pesnik iz Vršca, poseban prilog časoupisu Härnstorm. Vasko Popa – Poeten från Vršac, publicerad som bilaga till Härnstorm 13/1981.

Vasko Popa: Izabrane pesme iz Sporednog neba. Radiodrama na osnovu Popine poezije za švedski program Radio Finske. Priredio je Darko Tatić.  Beograd 1989

Sa Svenom Gustavsonom Makedonski literaturen večer., katedra za slavistiku, Uppsala 1982.

Filip David Kuća sećanja i zaborava, Tranan, Sthlm, 2016, roman

Dragan Velikić Islednik, roman. U toku.

Prevodi sa švedskog na srpski:

Tekstovi o životu i delu Ive Andrića. Izdavač Andrićeva zadužbina, Sveske, No 8, 1992, povodom objaljivanja korespondencije između Ive Andrića i njegovog švedskog prevodioca, Gun Bergman.

Pesme iz Podrumski psi, Källarhundarna. Autor Tuve Merkberg (Tove Mökrberg). Za 12. festival poezije Trgni se! , Treći trg, koji počinje 17.V 2018. organizator Dejan Matić

Knjige

“Nacionalni problemi u Jugoslaviji. Kriza na Kosovu ” Bidrag till Öststatsforskningen, (Prilozi isotčnoevropskim studijama)  9.no. 2, 1-207, 1981 .[207 str] na švedskom

Jugosloveni u Švedskoj. Imigranti i identitet u kulturno-scoiološkoj perspektivi.. Vol 17, Uppsala Multiethnic Papers. Uppsala: Centrum för multietnisk forskning,(Centar za proučavanje etničkih odnosa ) Uppsala universitet, 1989.

[307 str] na švedskom

Ugovor u Rambujeu. Tekst, pregovori, pozadina. Vol. 1 Current Issues. Reports from the Centre for Multiethnic Research, Uppsala University 1999. [94 str] na švedskom

Genocid kao metafora. Slika o ratu u Bosni i Herceegovini. Uppsala: Program za proučavanje Holokausta i genocida, Uppsala universitet, 2006. [174 str.] na švedskom

Rođen 1945. u Karlskogi u Švedskoj. Posle vojske, 1965. godine, počeo je studije na Univerzitetu u Upsali.  Završio je slavistiku (ruski, srpsko-hrvatski), istoriju religija i sociologiju (diplome stekao 1967. i 1974). Doktorske studije na Istočnoevropskim studijama i sociologiji. Između 1967. i 1970.  boravio skoro tri godine u Beogradu i Skoplju, studirajući srpsko-hrvatski, makedonski, jugoslovensku književnost i kulturnu istoriju. Živeo godinu dana u Beogradu (1974-1975) kao postdiplomski student sociologije, radeći na tezi o sekularizaciji u jugoslovenskom društvu, boravio je i u Zagrebu, Ljubljani i Sarajevu. Zbog bolesti je morao odustati od tog projekta, a doktorirao je 1986. iz sociologije o Jugoslovenima u Švedskoj. Boravio je tri meseca u Minhenu 1989. godine (Südostinstitut) na istraživačkom radu (DAAD, Deutsche Akademishce Austauschdienst).

Predavao je srpsko-hrvatski na Katedri za slavsitiku u Upsali (1972); radio kao asistent u Centru za istočnoevropske studije (1972-1974). Bio je istraživački asitent na katedri za sociologiju 1975-1986 a Asistent Profesor u Centru za istočnoevropske studije (1986-1992). Direktor studija 1993-1994. A 1994-1997 gostujući istraživač na universitetu u Stokholmu (Centar za migraciju i etničke odnose). Prešao je u Centar za etničke odnose 1997, a od 1999.  bio aktivan u programu za proučavanje holokajusta i genocida.

Tags:
X