Žak ili pokornost

Predstava koju izvode mladi sa govornim teškoćama
Dečji kulturni centar Beograd i Udruženje Srebrno drvo”, 2014

Projekat igra govora i jezika uključio je mlade i osobe sa govornimteškoćama u kreativni proces čijua je završnica predstava “Žak ili pokornost” po motivima Ežena Joneska. Odabir dramskog teksta u vezi je sa vrstom invaliditeta – govornim poremećajima. Izabran je Joneskov dramski opus u kojem je jezik apsurdan, smešan, satiričan i višeznačan. Smisao Projekta je metaforično „poigravanje“ sa govorom, odnosno poremećajima govora i jezikom (koji je realtivizovan u Joneskovom delu), kako bi se izrazila relativnost samog invaliditeta koji postaje marginalan u odnosu na ostale
osobenosti i talente ovih mladih ljudi. Cilj projekta bio je da se psihološke teškoće koje uobičajeno prate govorni poremećaj prevazilaze kroz dramske aktivnosti i realizaciju predstave.
Ovaka rad se pokazao kao vrlo uspešan, a radionice i rad na predstavi potvrdile su da verbalni izraz, ispoljen kroz glumu, mladim osobama sa dugogodišnjim formama mucanja pomaže da prevaziđu strah od govora, a izvođenje pozorišne predstave i strah od javnog nastupa čime se stimuliše njihov lični razvoj njihova kulturna inkluzija.

Autor projekta i pozorišnih radionica: Sanja Dimoski
Režija, dramaturgija i scenski dizajn: Dina Radoman
Stručni saradnik, logoped: Darinka Šoster

Igraju:
Žak: DUŠAN BLAGOJEVIĆ
Žak otac: DARKO PAJDIĆ
Žak majka: IVANA JOVANOVIĆ
Žaklina 1: MARINA PEJOVIĆ
Žaklina 2 : EMILIJA MILANOVIĆ
Žak deda: BLAGOJE JOVANČEVIĆ
Roberta: VANJA MILOVANOVIĆ
Roberta otac: STEFAN STOJANOVIĆ
Roberta majka: MILICA NIKOLIĆ

Category:

Sve knjige Srebrnog drveta možete kupiti preko sajta našeg suizdavača i partnera, organizacije Treći Trg

https://trecitrg.rs/