Sale!

Lažne povesti

Gonsalo M. Tavareš

Lažne povesti
2013, kratka proza, 55 str.
False Histories
2013, short prose, 55 pages
ISBN 978-86-86337-68-9

Ovo nisu priče fantastičnog karaktera, međutim moglo bi se desiti da neko – pre tri hiljade godina – u njima upotrebi ponešto čega tada nije bilo. Dok sam ih pisao, prevashodno sam nastojao da donekle iskosim pogled na središnju liniju istorije filozofije; sa druge strane, moju radoznalost pobudio je i pokušaj da razumem način na koji fikcija (manje ili više verodostojna) blago prianja uz delić istine do tačke u kojoj se sve pomeša i postane nerazaznatljivo. – Gonsalo M. Tavareš

Sve knjige Srebrnog drveta možete kupiti preko sajta našeg suizdavača i partnera, organizacije Treći Trg

https://trecitrg.rs/