Marko Vuković

Marko Vuković, pesnik i prevodilac, rođen je 1975. godine u Kragujevcu. Objavio je knjige pesama: Teško je vreme (1994), Iza osmeha (1998), Rasrčnuće (2000) i Divlji kamen (2005). Sa norveškog jezika preveo je knjige Rolfa Jakobsena (Vežbe disanja, 2014), Tune Hednebe (Tačka, 2016), Agnes Ravatn (Ptičji sud, 2017), Laša Sobija Kristensena (Akustične senke, 2018) i Gunvor Hofmo (Nikog ne zaboravljam, 2018). Pesme su mu prevođene na engleski, poljski, norveški, makedonski, slovenački i bugarski jezik. Trenutno živi i radi u Norveškoj.

Tags:
X