Svetlana Tot

Svetlana Tot rođena je 1984. godine u Novom Sadu. Završila je studije skandinavistike na Filološkom fakultetu u Beogradu, a književnim prevođenjem bavi se od 2008. godine. Najviše prevodi književnost za decu i savremenu švedsku književnost u izdanju Kreativnog centra i Partizanske knjige, a prevođenjem poezije bavi se od 2015. godine kada je prevodila poeziju Pernile Berglund na festivalu Krokodil. Sarađuje sa Ambasadom Švedske na projektima iz oblasti kulture i dečijih prava od 2010. godine. Pored književnog prevođenja, bavi se i usmenim prevođenjem i od 2012. prevodi u projektima Palme Centra u Srbiji i Bosni i Hercegovini.

Tags:
X