Sonja Žugić

Bavi se dizajnom svetla i stvara neverovatne, meditativne fotografije. Doktorirala je na odseku za Scenski dizajn Interdisciplinarnih studija Univerziteta umetnosti u Beogradu. Dobitnica je brojnih nagrada za svoj fotografski rad.

Pasionirana putnica koja osvaja egzotične destinacije u potrazi za izrazito pročišćenim kadrovima spokoja. Mistično tiha, često skrivena iz foto-aparata, uvek obučena u besprekorno odabrane boje. Još uvek žalimo što je zapostavila svoje izrazito cvetne kombinacije koje su imale moć da oboje ceo dan  i odagnaju bilo koji oblik letargije ili depresije. Dugo vremena će proći pre nego što vam dozvoli da upoznate dubine njehin kreativnih prostora.

Članica upravnog odbora Srebrnog drveta koje osvetljava i osnažuje svojim kreativnim moćima.

http://zugicsonja.wixsite.com/portfolio

Tags:
X