Sofija Bilandžija

Sofija Bilandžija (r. 1975), lingvista, pedagog i prevodilac. Završila studije skandinavskih jezika i književnosti na Filološkom fakultteu u Beogradu sa norveškim jezikom kao glavnim. Na istom fakultetu magistrirala i doktorirala iz oblasti semantike, gde danas radi kao vanredni profesor i predaje morfologiju i leksikologiju skandinavskih jezika. Objavila je veći broj naučnih radova i knjigu o slaganju u skandinavskim jezicima iz perspektive teorije prototipa. Prevodi sa norveškog i danskog jezika.  Do sada je prevodila stručnu prozu i lepu književnost, poeziju za decu i odrasle, drame. Od lepe književnosti u prevodu izdvajamo Henrika Ibsena (Heda Gabler, Aveti), H.K. Andersena (Bazar jednog pesnika), Hermana Banga (Tina), Herbjerg Vasmu (Zovem se Dina, Sin sreće), Kristin Berget (loosing louise), Erlenda Lua (Naivan. Super, Mulej, Dopler, Volvo kamioni) i Daga Sulstada (Noć profesora Andersena).

Tags:
X