Ulica Bromfild br.19 ili o crvenim ribicama

Predstava koju izvode mladi sa govornim teškoćama

Udruženje Srebrno drvo i Dečji kulturni centar Beograd 2016.

Predstava Ulica Bromfild br. 19 ili o crvenim ribicima je završnica rada mulitidisciplinarnog tima profesionalaca sa mladima koji mucaju. Dramski proces i probe pratile su psihološke radionice i logopedske intervencije. Apsurd Ežena Joneska bio nam je inspiracija i davao nam elan za rad. Jedan od ciljeva projekta je promovisanje kvaliteta ovih mladih ljudi, pre svega govora i ispoljavanja krativnosti. Ovakav koncept je osmišljen kako bi se doprinelo stavanju inkluzivne kulturne sredine a mladima pomoglo uprevazilaženju psiholoških teškoća koje prate mucanje (strah od govora, javnog nastupa i sl.)

Autor projekta i pozorišnih radionica: Sanja Dimoski
Režija, dramaturgija i scenski dizajn: Dina Radoman
Stručni saradnik, logoped: Darinka Šoster
Asistent reditelja i logoped: Tamara Vukomanović

Igraju:
Gđa. Smit: IVANA JOVANOVIĆ
G. Smit: DANILO BOGETIĆ
Lili: MARINA PEJOVIĆ
Meri: JELENA TEŠIĆ
Učenica 1, 2 i 3: VANJA MILOVANOVIĆ
Gđa. Martin: MILJANA STEVANOVIĆ
G. Martin: MILAN ŠIRONJA
Vatrogasac: BRANISLAV MIHAJLOVIĆ
Deda Žak: BLAGOJE JOVANČEVIĆ

Category:
Prilog o predstavi

Sve knjige Srebrnog drveta možete kupiti preko sajta našeg suizdavača i partnera, organizacije Treći Trg

https://trecitrg.rs/