Grad

Predstava „Grad“ je nastala kao produkt niza aktivnosti kojima smo istraživali kako doživljavamo gradski prostor. Ti doživljaji su bili donekle slični, ali i različiti. Jer grad nije samo skup onih koji u njemu žive, već ima i svoju volju, karakter, atmsferu, lice i podzemlje. Prema nekima je dobronameran, a prema drugima negostoljubiv. Sve zavisi od toga odakle dolazite, u kome delu živite, kog ste uzrasta, kakve su vam navike i želje. Ta razlika postoji i na sceni, jer se učesnici u predstavi razlikuju po polu, poreklu, odnosu prema životu, životnom iskustvu, mogućnostima i ograničenjima sa kojima se susreću, kakav im je pristup umetnosti, kakvog su plesnog obrazovanja, da li su osobe sa invaliditetom… Ono što im je zajedničko je da svi žive u jednom velikom gradu.

Nadamo se da će ova predstava biti doprinos namerama da se osobe sa invaliditetom uključe u rad i stvaralaštvo profesionalnih pozorišta i da predstave u kojima nastupaju budu deo redovne
repertoarske ponude grada Beograda. Izvođače sa invaliditetom izabrali smo na radionicama koje je organizovalo Udruženje „Srebrno drvo“ uz pomoć Grupe „Hajde da“.

Koncept, režija i izbor poezije: Dina Radoman

Koreograf: Isidora Stanišić
Kompozitor: Aleksandra Đokić
Igrači: Nevena Jovanović, Miona Petrović, Nikola Tomašević,
Vladimir Čubrilo, M. Isailović, Stojan Simić, Danijel Todorović, Ana
Simanić i Milica Pisić

 Posebna nagrada “Dimitrije Parlić” za inovativan pristup u
polju modernog plesa

Festivali:
• BITEF Festival, Belgrade 2013
• Desire Festival, Subotica 2013
• Off Frame Festival, Belgrade 2013

Category:

Delove predstave možete pogledati na sledećim linkovima:

Najava za predstavu na znakovnom jeziku:

Bitef arhiva

http://digitalnibitefteatar.unilib.rs/repertoar/sezone/2013/175_grad.html

Sve knjige Srebrnog drveta možete kupiti preko sajta našeg suizdavača i partnera, organizacije Treći Trg

https://trecitrg.rs/