21 skok u ljubav

Srebrno drvo uz podršku EU projekta READ, 2021.

Predstava u potpunosti sačinjena od (51 pesma, 21 autora) savremene poezije pisane u slobodnom stihu, bez dodatog teksta.

Ova priča o ljubavi i introspekciji namenjena gledaocima svih generacija. Posebno želimo da poeziju približimo mladima koji prema poeziji često imaju otpor kao nečemu arhaičnom ili teško razumljivom. Savremena poezija svojim živim jezikom može biti vrlo bliska jeziku mladih, ali i temama koje su njima važne.

KREATIVNI TIM:
Koncept režija i dramaturgija: Dina Radoman
Kompozicija: Aleksandra Đokić
Koreografija: Miona Petrović
Dizajn svetla: Sonja Žugić
Dizajn zvuka: Nebojša Radovanović
Producent: Aleksandar Bradić

AUTHORS / POETS:
Adelina Tershani
Arian Leka
Çağla Meknuze
Danijela Repman
Dejan Matić
Efe Duyan
Eljan Tanini
Goko Zdraveski
Gökçenur Ç.
Gonca Özmen
Goran Stamenić
Igor Isakovski
Iulija Enkelana
Kaltrina Paccoli
Milan Dobričić
Nasi Manjola
Nenada Joldeski
Nikolina A. Shopova
Olimbi Velaj
Stevan Tatalović
Uroš Miloradović

 

IGRAJU:
Nevena Radulović
Miona Petrović
Nikola Stanković

Glas1: Anja Kulić
Glas 2: Vladislava Đorđević

PREVODIOCI:
Milena Ilić
Merima Krijezi
Vesna Gazdić
Nailje Mala- Imami

Katalogizacija strahova ili priručnik za poletanje

Predstava je podržana od strane:

Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Instituta CAMOES

 

Predstava je inspirisana knjigom portugalskog filozofa Žoze Žila “Portugalija danas – strah od postojanja” u kojoj je jedna od glavnih tema strah i njegovo dejstvo na portugalsko društvo i na
pojedinca.

Predstava je zapravo neka vrsta dijaloga sa knjigom, a pet priča koje kroz predstavu otkrivamo jesu naš odgovor na temu kako se strah stvara, razvija i utiče na nas.

Tekst predstave je nastao kroz proces istraživačkih radionica kojima smo ispitivali svetove želja, prepreka i strahova. U radionicama su učestvovali članovi autorskog tima koji je radio na predstavi, studenti Filološkog fakulteta u Beogradu, studenti fakulteta Instituto Superior Técnico u Lisabonu, glumci portugalske trupe Teatro O Bando, ljudi iz lokalnih zajednica gradova Lisabon i Palmela i glumci koji igraju u predstavi.

Naši junaci su zapravo obični ljudi a njihovi strahovi su verovatno poznati svakom.

Koncept, režija: Dina Radoman
Tekst: Dina Radoman i Dejan Matić
Artikulacija scenskog prostora: Dina Radoman i Romana Bošković
Kompozitor: Aleksandra Đokić
Kostim: Aleksandra Zdravković
Dizajn svetla: Sonja Žugić
Koreografr: Ista Stepanov
Igraju: Ivan Đurić, Emina Elor, Jelena Galović, Milan Kovačević i
Angelina Miladinović
“Veoma sam zadovoljan Na inteligentan način delovi mog eseja
su transformisani. Odradili su odličan posao!”
Filozof Žoze Žil, Kulturni dnevnik, RTS

“Strah je taktika da se ništa ne upisuje… Strah od delanja, od donošenja odluka koje nisu u skladu sa vladajućom normom, strah da se voli, da se stvara, da se živi.”

Grad

Predstava „Grad“ je nastala kao produkt niza aktivnosti kojima smo istraživali kako doživljavamo gradski prostor. Ti doživljaji su bili donekle slični, ali i različiti. Jer grad nije samo skup onih koji u njemu žive, već ima i svoju volju, karakter, atmsferu, lice i podzemlje. Prema nekima je dobronameran, a prema drugima negostoljubiv. Sve zavisi od toga odakle dolazite, u kome delu živite, kog ste uzrasta, kakve su vam navike i želje. Ta razlika postoji i na sceni, jer se učesnici u predstavi razlikuju po polu, poreklu, odnosu prema životu, životnom iskustvu, mogućnostima i ograničenjima sa kojima se susreću, kakav im je pristup umetnosti, kakvog su plesnog obrazovanja, da li su osobe sa invaliditetom… Ono što im je zajedničko je da svi žive u jednom velikom gradu.

Nadamo se da će ova predstava biti doprinos namerama da se osobe sa invaliditetom uključe u rad i stvaralaštvo profesionalnih pozorišta i da predstave u kojima nastupaju budu deo redovne
repertoarske ponude grada Beograda. Izvođače sa invaliditetom izabrali smo na radionicama koje je organizovalo Udruženje „Srebrno drvo“ uz pomoć Grupe „Hajde da“.

Koncept, režija i izbor poezije: Dina Radoman

Koreograf: Isidora Stanišić
Kompozitor: Aleksandra Đokić
Igrači: Nevena Jovanović, Miona Petrović, Nikola Tomašević,
Vladimir Čubrilo, M. Isailović, Stojan Simić, Danijel Todorović, Ana
Simanić i Milica Pisić

 Posebna nagrada “Dimitrije Parlić” za inovativan pristup u
polju modernog plesa

Festivali:
• BITEF Festival, Belgrade 2013
• Desire Festival, Subotica 2013
• Off Frame Festival, Belgrade 2013

Život i drugi zločini

Predstava koju izvode mladi sa govornim teškoćama

Udruženje Srebrno drvo i Dečji kulturni centar,Beograd 2017.

Predstava Život i drugi zločini rezultat je višemesečnog rada mulitidisciplinarnog tima profesionalaca sa mladima koji mucaju. Dramski proces pratile su psihološke radionice i logopedske intervencije. Ovakav koncept je osmišljen kako bi se doprinelo stavanju inkluzivne kulturne sredine a mladima pomoglo u prevazilaženju psiholoških teškoća koje prate mucanje (strah od govora, javnog nastupa i sl.)

Autor projekta i pozorišnih radionica: Sanja Dimoski
Režija,scenski i grafički dizajn: Dina Radoman
Asistent reditelja i logoped: Tamara Vukomanović
Organizator: Maja Ćuk

Igraju:

Mama, Konobarica: MARINA PEJOVIĆ
Valja: ĐORĐE RADOVANOVIĆ
Baba, Konobarica, Čuvarka: MILJANA STEVANOVIĆ
Kapetanica: JOVANA KOJIĆ
Brankojev, Kuvar: UROŠ IVANOVIĆ
Prababa, Ekaterina: DUŠICA BARALIĆ
Zakirov: NIKOLA MILOSAVLJEVIĆ
Olga, Konobarica: KATARINA PAVLOVIĆ

Ulica Bromfild br.19 ili o crvenim ribicama

Predstava koju izvode mladi sa govornim teškoćama

Udruženje Srebrno drvo i Dečji kulturni centar Beograd 2016.

Predstava Ulica Bromfild br. 19 ili o crvenim ribicima je završnica rada mulitidisciplinarnog tima profesionalaca sa mladima koji mucaju. Dramski proces i probe pratile su psihološke radionice i logopedske intervencije. Apsurd Ežena Joneska bio nam je inspiracija i davao nam elan za rad. Jedan od ciljeva projekta je promovisanje kvaliteta ovih mladih ljudi, pre svega govora i ispoljavanja krativnosti. Ovakav koncept je osmišljen kako bi se doprinelo stavanju inkluzivne kulturne sredine a mladima pomoglo uprevazilaženju psiholoških teškoća koje prate mucanje (strah od govora, javnog nastupa i sl.)

Autor projekta i pozorišnih radionica: Sanja Dimoski
Režija, dramaturgija i scenski dizajn: Dina Radoman
Stručni saradnik, logoped: Darinka Šoster
Asistent reditelja i logoped: Tamara Vukomanović

Igraju:
Gđa. Smit: IVANA JOVANOVIĆ
G. Smit: DANILO BOGETIĆ
Lili: MARINA PEJOVIĆ
Meri: JELENA TEŠIĆ
Učenica 1, 2 i 3: VANJA MILOVANOVIĆ
Gđa. Martin: MILJANA STEVANOVIĆ
G. Martin: MILAN ŠIRONJA
Vatrogasac: BRANISLAV MIHAJLOVIĆ
Deda Žak: BLAGOJE JOVANČEVIĆ

Žak ili pokornost

Predstava koju izvode mladi sa govornim teškoćama
Dečji kulturni centar Beograd i Udruženje Srebrno drvo”, 2014

Projekat igra govora i jezika uključio je mlade i osobe sa govornimteškoćama u kreativni proces čijua je završnica predstava “Žak ili pokornost” po motivima Ežena Joneska. Odabir dramskog teksta u vezi je sa vrstom invaliditeta – govornim poremećajima. Izabran je Joneskov dramski opus u kojem je jezik apsurdan, smešan, satiričan i višeznačan. Smisao Projekta je metaforično „poigravanje“ sa govorom, odnosno poremećajima govora i jezikom (koji je realtivizovan u Joneskovom delu), kako bi se izrazila relativnost samog invaliditeta koji postaje marginalan u odnosu na ostale
osobenosti i talente ovih mladih ljudi. Cilj projekta bio je da se psihološke teškoće koje uobičajeno prate govorni poremećaj prevazilaze kroz dramske aktivnosti i realizaciju predstave.
Ovaka rad se pokazao kao vrlo uspešan, a radionice i rad na predstavi potvrdile su da verbalni izraz, ispoljen kroz glumu, mladim osobama sa dugogodišnjim formama mucanja pomaže da prevaziđu strah od govora, a izvođenje pozorišne predstave i strah od javnog nastupa čime se stimuliše njihov lični razvoj njihova kulturna inkluzija.

Autor projekta i pozorišnih radionica: Sanja Dimoski
Režija, dramaturgija i scenski dizajn: Dina Radoman
Stručni saradnik, logoped: Darinka Šoster

Igraju:
Žak: DUŠAN BLAGOJEVIĆ
Žak otac: DARKO PAJDIĆ
Žak majka: IVANA JOVANOVIĆ
Žaklina 1: MARINA PEJOVIĆ
Žaklina 2 : EMILIJA MILANOVIĆ
Žak deda: BLAGOJE JOVANČEVIĆ
Roberta: VANJA MILOVANOVIĆ
Roberta otac: STEFAN STOJANOVIĆ
Roberta majka: MILICA NIKOLIĆ