Srebrno drvo – udruženje za multidisciplinarana istraživanja u umetnosti, deluje u oblasti pozorišta, vizuelnih umetnosti, literature i savremene igre sa ciljem stvaranja prostora za razmenu ideja, iskustava i zajednički rad.

 

U oblasti pozorišta Srebrno drvo od svog osnivanja radi na dva polja:

– sa profesionalcima koristeći eksperiment kao glavni pokretač stvaralačkog procesa i

– sa mladima i osetljivim grupama koristeći dramska sredsta za osnaživanje učesnika procesa i otkrivanje kreatihnih potencijala svakog pojedinca.

 

Od 2014. godine Srebrno drvo započinje saradnju sa Beogradskim festivalom poezije i knjige „Trgni se! Poezija!“ kreirajuće programe koji spajaju dramu, ples, likovne umetnosti, fotografiju, performans, instalaciju i promišljanja prostora sa poezijom domaćih i internacionalnih pesnika.

Od 2018. godine započinjemo rad u oblasti izdavaštva sa partnerskom organizacijom Treći Trg, a fokus nam je na ugroženim žanrovima: poeziji, drami i kratkoj priči.

 

Ključne reči za naš rad su: eksperiment, fantazija, interdisciplinarnost.

Srebrni tim

Upoznajte naš tim