Nevena Ilić

Nevena Ilić rođena je 1990. godine u Beogradu. Završila je Filološku gimnaziju i Opštu lingvistiku i holandski jezik na Filološkom fakultetu u Beogradu. Za vreme studija sarađivala je u izradnji dvojezičnog holandsko-srpskog studentskog časopisa Paukenslag. Bila je stipendista Taalunie 2011. godine. Njeni prevodi sa holandskog na srpski objavljivani su u okviru izdavačke kuće Treći Trg, a prevodi poezije sa srpskog na holandski u holandskom časopisu Awater. Živi u Beogradu i bavi se književnim prevođenjem i digitalnim marketingom.

Tags:
X