Joana Morpurgo

Joana Morpurgo je rođena na jugu Rumunije 1980. godine. Diplomirala je na romansko-engleskim studijama na Univerzitetu u Bukureštu i završila je master studije iz kulturne antropologije u Nacionalnoj školi političkih nauka i javne administracije u Bukureštu. Takođe se bavila istraživanjem kulture tranzicije u postkomunističkim društvima na Ekseter Univerzitetu u Velikoj Britaniji, na kome se održava seminar o savremenim društvima. Napisala je tri romana (Dokumentacija, Imigranti i Šrapnel – sve je objavilo Polirom izdavaštvo) i takođe je prisutna u nekoliko svetskih antologija proze i eseja. Objavila je članke, eseje i kratke priče            za Romȃnia LiterarăDilema VecheAcademia CațavencuObservator CulturaNew InternationalistContemporary ReviewLichtungenBuchkultur, itd. Godine 2016. nakon Brexit referenduma u Velikoj Britaniji, organizovala je seriju predavanja i javnih debata na temu evropskog zajedničkog duha. Tokom prolećno-letnje izolacije zbog „pandemije koronavirusa (2020)“, Joana je upravljala međunarodnim projektom koji je istraživao stanje izolacije, u koji je bilo uključeno 100 pesnika iz 47 država. Od 2004. godine, Joana Morpurgo živi u Velikoj Britaniji, gde piše i koordinira projektom koji slavi ideje – Predavanja o svemu.

Aktivistkinja je za zaštitu ljudskih prava i životne sredine, članica Rumunskog duštva pisaca i PEN kluba Rumunije, kao i Zelene partije UK.

Tags:
X