Aleksandra Milanović

Aleksandra Milanović rođena je u Beogradu 1989. godine. Osnovne studije je završila u Beogradu 2012. godine na Katedri za neohelenske studije gde je i predavala grčki jezik nakon diplomiranja. Master rad, Na pragu između teksta i parateksta u Carujućoj Famagusti Kirjakosa Haralambidisa, odbranila je 2017. godine u Nikoziji. Bila je stipendista grčke fondacije Uranis, kiparske fondacije Levendis i Fonda za mlade talente Republike Srbije. U vreme boravka na Kipru bila je aktivni saradnik Istraživačkog centra Petrondas pri Kiparskom univerzitetu. Živi i radi u Beogradu. Godine 2018. dobila je nagradu Ljubiša Rajić Udruženja književnih prevodilaca Srbije za najbolji prvi objavljeni prevod (Kirjakos Haralambidis Carujuća Famagusta).

Dela

Tags:
X